• Wet

  Alles over de Wet ter voorkoming van witwassen

  wit wassen

  Witwassen is in Nederland niet toegestaan. Daarmee wordt het doorsluizen van zwart of crimineel geld bedoeld, vanuit inkomsten die niet bekend zijn bij de Belastingdienst. Het spreekt voor zich dat financiële instellingen in Nederland alert moeten zijn op criminele activiteiten. Criminelen die zonder enige moeite gebruik kunnen maken van een bankrekening of beleggingsrekening, een advocaat of notaris – dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme opgesteld. Deze wet, afgekort tot WWFT, maakt bovenstaande instellingen en beroepsgroepen meldplichtig. Zodra een bank of verzekeraar vermoedt dat er criminele activiteiten gaande zijn bij een klant, dient de instelling dit te melden bij de overheid. Bij de meeste banken en verzekeraars is dit beleid opgenomen in de organisatie. Er zijn dan standaardprocedures die komen kijken bij het aanvragen van een bepaalde dienst of product, zoals een zakelijke bank- of beleggingsrekening.

  Wet ter voorkoming van witwassen juist toepassen

  Grote bedrijven, banken en verzekeraars werken uiteraard al jaren volgens de WWFT en worden hier ook op getoetst. Ook kleinere bedrijven en ondernemers die actief zijn in de advocatuur, als notaris, pandjesbaas of uitbater van een casino dienen te voldoen aan de WWFT. Zij moeten de activiteiten van klanten in de gaten houden. Dat geschiedt bijvoorbeeld door de historie van een klant te controleren. Strafrechtelijke feiten komen dan al snel aan het licht. Een bedrijf of ondernemer doet er goed aan geen zaken te doen met criminelen of aan criminele organisaties gelieerde personen.

  Aan meldplicht voldoen

  Indien je te maken krijgt met een verdachte situatie, zoals het opnemen of storten van onverklaarbaar grote bedragen, dient een meldplichtige organisatie hier melding van te maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Deze onderzoekt de desbetreffende transactie en kan verdere stappen nemen. Daarnaast moeten bedrijven die onder de WWFT vallen zelf een risicobeoordeling maken van klanten. Dat gebeurt door het opstellen van klantprofielen. Wie ervoor kiest een verdachte situatie niet te melden kan te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.

  Risicoprofielen opstellen met behulp van software

  Tegenwoordig is er speciale software beschikbaar waarmee bedrijven snel en eenvoudig een risicoprofiel kunnen opstellen van hun klanten. Klanten kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld in een risicoklasse. Het is aan deze bedrijven zelf om die activiteiten intern vorm te geven. Grote organisaties nemen dit soort activiteiten vaak op in eigen regelgeving. Die vormt de leidraad voor te ondernemen stappen als een klant steeds vaker ongebruikelijke transacties voorstelt.