Diensten

‘Zo gezegd zo gedaan’

waters

 

Voor trainingen over TOS ben je bij ‘Zo gezegd zo gedaan’ aan het juiste adres. Er is veel expertise in huis waardoor er inhoudelijke en praktische trainingen worden aangeboden.

Wanneer een kind gediagnosticeerd is met TOS, wordt er bedoeld dat het kind een neurologische ontwikkelingsstoornis heeft. Hierdoor hebben de hersenen moeite met het verwerken van taal. In alledaagse situaties kan een kind het lastig vinden om zich te verwoorden of snapt het kind niet wat er precies wordt bedoeld. Vaak is te zien dat de taal- en spraakontwikkeling achterloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. TOS is niet op te lossen door simpelweg meer taal aan te bieden. Dit komt omdat de oorzaak een combinatie is tussen genen en omgeving.

Kinderen met TOS kunnen vaak prima andere mensen verstaan en hebben een normaal IQ. Daarentegen is het voor hen lastig om grammaticale regels aan te leren en zie je ook dat het aanleren van de moedertaal niet soepel verloopt. Ook hebben kinderen met TOS een verhoogd risico op problemen op het gebied van sociale situaties, emoties en gedrag. Het is daarom erg belangrijk dat je goede zorg kunt bieden aan kinderen met TOS. Dit kun je doen door te werken volgens de TOS richtlijnen. Hierdoor ben je ervan verzekert dat je kwaliteitszorg biedt.

 

Richtlijnen voor TOS: masterclass

Het leren werken volgens de TOS richtlijnen kun je leren in de masterclass die wordt aangeboden door ‘Zo gezegd, zo gedaan’. In de ‘Masterclass Richtlijn TOS’ wordt TOS behandeld in de vorm van een stappenplan waardoor je makkelijk de vertaalslag naar de praktijk kan maken. Ook worden er belangrijke aanbevelingen behandeld die je in je dagelijkse werk mee kan nemen. Verder komt er naar voren hoe je de richtlijn TOS kunt registreren in jouw zorgdossier.

Globaal gezien zullen de volgende onderwerpen in de training naar voren komen. Ten eerste wordt het onderwerp ‘signaleren van TOS’ behandeld. Hierin wordt met name aandacht besteedt aan meertaligheid en hoe dit invloed kan hebben op de diagnose TOS. Ten tweede worden in- en exclusiecriteria behandeld die een grote rol spelen bij het stellen van de diagnose. Vervolgens wordt er ingegaan op de diagnostiek. Er worden instrumenten behandeld die een voldoende COTAN-beoordeling hebben gescoord. Verder wordt de meertaligheidsanamnese belicht. Een ander onderwerp met betrekking op de diagnostiek is mono- versus multidisciplinaire diagnostiek. Hier heb je waarschijnlijk in jouw werk al mee te maken gehad en we maken hier dus wederom de vertaalslag naar de praktijk. Na de diagnostiek wordt er aandacht besteedt aan effectieve behandelmethoden en therapie. Een laatste onderwerp dat naar voren komt is het doorverwijzen naar een andere hulpverlener of het stoppen van de behandeling.

Tijdens de training is er veel ruimte voor discussie en vragen. Als je meer wilt weten over de juiste toepassing en registratie van de richtlijn TOS, dan kun je de masterclass ‘Richtlijnen voor TOS’ bij ‘Zo gezegd, zo gedaan’ volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *